Autoryzowany serwis urządzeń gazowych do centralnego ogrzewania

Pierwsze uruchomienie
Naprawy gwarancyjne
Naprawy pogwarancyjne
 
POMOC TECHNICZNA
tel. 880 - 152 - 152

Konserwacja piecy/kotłów podstawowe informacje

Przegląd kotła gazowego i jego konserwacja zwiększa bezpieczeństwo, komfort i ekonomiczność

eksploatacji urządzenia.
 
          Piece (kotły) gazowe zaliczane są do urządzeń niebezpiecznych. Zaniedbane w najlepszym wypadku mogą spowodować awarię instalacji, a w najgorszym – uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć przez zaczadzenie. ( w przypadku kotłów z otwarta komora spalania) .
Nie zapominajmy, że kocioł pracuje po kilka godzin dziennie przez cały rok. A tylko w czasie przeglądów można wykryć wady urządzenia i wymienić zużywające się części. 
 


1) Jak często serwisować kocioł?

Niemal wszyscy producenci kotłów  gazowych zalecają przeprowadzanie corocznej konserwacji.
Należy pamiętać, że dla prawidłowej pracy nie wystarczy sam przegląd techniczny kotła, czyli ocena stanu, w jakim znajduje się urządzenie, ale należy też zadbać o jego konserwację (czyszczenie) i ewentualną wymianę niezbędnych podzespołów.
Zakres konserwacji określają producenci urządzeń grzewczych w instrukcjach obsługi kotła.


2) Kto powinien serwisować kotły?

Serwis kotłów należy powierzyć profesjonalistom, którzy mają uprawnienia i odpowiednią wiedze w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń gazowych – najlepiej autoryzowany serwis producenta.
Korzystając z autoryzowanego serwisu, można liczyć na przedłużenie gwarancji lub też rabaty w razie przeglądów pogwarancyjnych.
Najlepiej jest zamówić usługę serwisową poza sezonem grzewczym czyli  w miesiącach letnich. Nie należy zwlekać z tym do września czy października. Korzystając z usługi serwisowej w okresie letnim, unikniemy długich terminów oczekiwania na usługę.


3) Korzyści wynikające z okresowych przeglądów kotła

Dzięki regularnym przeglądom i konserwacji urządzenia możemy uniknąć niespodziewanych awarii wynikających ze zużytych części czy zanieczyszczenia elementów kotła. Należy brać po uwagę, że takie awarie zdarzają się najczęściej w czasie intensywnej pracy kotła czyli w okresie grzewczym (zimowym). Jednocześnie wydatki na serwis są niższe niż koszt niezbędnych napraw po wystąpieniu awarii. Dbałość o kotły gwarantuje też ich dłuższą żywotność, a dłuższy bezawaryjny okres eksploatacji wiąże się zawsze z wymiernymi korzyściami. Nie bez znaczenia jest też utrzymanie jak najniższych kosztów paliwa. Prawidłowa konserwacja zapewnia większą sprawność urządzenia grzewczego, a co za tym idzie mniejsze zużycie opału i mniejsze rachunki za ogrzewanie.NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO

Nic nie jest wieczne. Każde urządzenie, każdy podzespół mogą się zepsuć, dlatego aby użytkowanie kotła było bezpieczne, podczas przeglądu serwisant musi koniecznie sprawdzić, czy prawidłowo działa:

1) czujnik ciągu kominowego, który automatycznie wyłącza kocioł, gdy przewód kominowy jest niedrożny,
 
2) zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu,

3)  zabezpieczenie przed przegrzaniem.